Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
512
Bezpłatne poradniki:

20191007 - Bezzwrotna pomoc dla firm.

Status

 • Zamknięty

Start konkursu: 2019-10-07

Koniec konkursu: 2019-10-21

Dla kogo:

 • mikro firmy
 • małe firmy

Województwo:

 • podkarpackie

Gmina:

 • Skołyszyn
 • Brzyska
 • Jodłowa
 • Brzostek
 • Pilzno

Opis:

Rozwój działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania:

Do 300 000 zł

Forma dofinansowania:

 • refundacja

Koszty kwalifikowalne:

Środki trwałe

 • maszyny
 • urządzenia

Nieruchomości

 • budowa
 • rozbudowa
 • remont

Firmowe

 • nowa usługa
 • innowacje w firmie
 • turystyka

Pojazdy

 • pojazdy

Kadry

 • zatrudnienie pracownika

Działania ekologiczne

 • odnawialne źródła energii

Wykluczenia:

Wykluczone z otrzymania pomocy są działalności sklasyfikowane (według PKD) jako:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

- górnictwo i wydobywanie,

- działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

- produkcja metali,

- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

- transport lotniczy i kolejowy,

- gospodarka magazynowa.

Ograniczenia w finansowaniu:

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję