Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
356
Bezpłatne poradniki:

20230731 - Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Status

 • Zamknięty

Start konkursu: 2023-07-31

Koniec konkursu: 2023-09-05

Dla kogo:

 • mikro firmy
 • małe firmy
 • średnie firmy

Województwo:

 • małopolskie

Powiat:

 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

Opis:

Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Wysokość dofinansowania:

do 85% kosztów kwalifikowanych

Forma dofinansowania:

 • zaliczka
 • refundacja

Koszty kwalifikowalne:

Środki trwałe

 • maszyny
 • urządzenia

Nieruchomości

 • zakup nieruchomości

Firmowe

 • nowa usługa
 • innowacje w firmie
 • dywersyfikacja działalności

Kadry

 • zatrudnienie pracownika
 • szkolenia
 • usługi doradcze

Dokumentacja

 • wartości niematerialne i prawne

Wykluczenia:

Przedsiębiorcy spoza powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego wykluczeni są z finansowania.

Ograniczenia w finansowaniu:

Zakup nieruchomości wyłącznie do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Zakup usług rozwojowych do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję