Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
356
Bezpłatne poradniki:

20230731 - Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie

Status

 • Zamknięty

Start konkursu: 2023-07-31

Koniec konkursu: 2023-08-16

Dla kogo:

 • mikro firmy
 • małe firmy

Województwo:

 • pomorskie

Gmina:

 • Lipnica
 • Brusy
 • Chojnice
 • Czersk
 • Konarzyny

Opis:

Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie.

Wysokość dofinansowania:

Do 150 000 zł

Forma dofinansowania:

 • refundacja

Koszty kwalifikowalne:

Środki trwałe

 • maszyny
 • urządzenia

Nieruchomości

 • budowa
 • rozbudowa
 • remont
 • modernizacja

Firmowe

 • nowa usługa
 • innowacje w firmie
 • cyfryzacja
 • turystyka

Pojazdy

 • pojazdy

Kadry

 • zatrudnienie pracownika

Działania ekologiczne

 • odnawialne źródła energii

Dokumentacja

 • wartości niematerialne i prawne

Wykluczenia:

Wykluczone z otrzymania pomocy są działalności sklasyfikowane (według PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa.

Ograniczenia w finansowaniu:

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję