Dotacje.pl najlepszy portal z dotacjami!
Aktywne konkursy
dotacyjne:
356
Bezpłatne poradniki:

20230801 - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw

Status

 • Zamknięty

Start konkursu: 2023-08-01

Koniec konkursu: 2023-09-11

Dla kogo:

 • mikro firmy
 • małe firmy
 • średnie firmy

Województwo:

 • podlaskie

Gmina:

 • Augustów
 • Bargłów kościelny
 • Lipsk
 • Płaska
 • Sztabin
 • Czarna białostocka
 • Gródek
 • Łapy
 • Michałowo
 • Poświętne
 • Tykocin
 • Zawady
 • Białowieża
 • Czeremcha
 • Czyże
 • Dubicze cerkiewne
 • Hajnówka
 • Kleszczele
 • Narew
 • Narewka
 • Giby
 • Krasnopol
 • Puńsk
 • Sejny
 • Drohiczyn
 • Dziadkowice
 • Grodzisk
 • Mielnik
 • Milejczyce
 • Nurzec-stacja
 • Perlejewo
 • Siemiatycze
 • Dąbrowa białostocka
 • Janów
 • Korycin
 • Krynki
 • Kuźnica
 • Nowy dwór
 • Sidra
 • Sokółka
 • Suchowola
 • Szudziałowo
 • Filipów
 • Przerośl
 • Raczki
 • Ruka-tartak
 • Wiżajny

Obszar miejski:

 • Augustów
 • Hajnówka
 • Sejny

Opis:

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia wzmocnienia trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenia miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Wysokość dofinansowania:

Do 70% wydatków kwalifikowanych.

Forma dofinansowania:

 • zaliczka
 • refundacja

Koszty kwalifikowalne:

Środki trwałe

 • maszyny
 • urządzenia

Nieruchomości

 • budowa
 • rozbudowa
 • remont
 • zakup nieruchomości

Firmowe

 • nowa usługa
 • innowacje w firmie
 • dywersyfikacja działalności

Kadry

 • zatrudnienie pracownika
 • usługi doradcze

Działania ekologiczne

 • odnawialne źródła energii

Dokumentacja

 • wartości niematerialne i prawne
 • licencje
 • patenty

Wykluczenia:

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z poza wskazanych obszarów.

Ograniczenia w finansowaniu:

Wydatki związane z energetyką odnawialną mogą stanowić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wydatki związane z cross-financingiem (usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem) mogą stanowić maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wydatki na nieruchomości niezabudowane i zabudowane  nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu może stanowić maksymalnie 10% całkowitych wydatków.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję